ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่น

ผลงานแผนการสอน ประกอบด้วย

            1. การวางแผนการสอนตามหลักสูตรปฏิรูปการศึกษา

            ได้ศึกษาเอกสารหลักสูตร เกี่ยวกับหลักการและจุดมุ่งหมาย โครงสร้างของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดทำกำหนดการสอน

            2. การเตรียมการสอน

            ศึกษาโครงสร้างของจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน และค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

            3. จัดทำแผนการสอนไว้ล่วงหน้าและแก้ไขแผนการสอน ตามที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ตามโอกาส

            4. การเตรียมสื่อ

            เตรียมจัดทำสื่อไว้ล่วงหน้า สอนโดยการใช้สื่อ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ สรุปหลักการต่างๆ ได้ เรียนด้วยความสนุกสนาน สบายใจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: