ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

2. ประวัติการศึกษา

ที่

ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

พ.ศ.

วุฒิที่ได้รับ

1

ประถมศึกษา

ร.ร. พัฒนาบาลอ

2532–2538

ประกาศนียบัตรประถมศึกษา

2

มัธยมศึกษาตอนต้น

ร.ร. รามันห์ศิริวิทย์

2538–2540

ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น

3

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ร.ร. สตรียะลา

2541–2544

ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2544-2548

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)

 วิชาเอก สถิติ

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2546-2549

ประกาศนียบัตร (ป.วค.)

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2550-2551

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สาขาวิชา การศึกษา

7

ปริญญาโท

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2551-2553

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)   สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา

8

กำลังศึกษา

ปริญญาเอก

I.AME

 2554-

Ph.D. in Management

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: